Overeenkomst verhuur

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de huurder en voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Nadat de consument het aanbod in de winkel heeft aanvaard door het huurcontract te ondertekenen, de borg te voldoen en het product op te halen, treedt het contract in werking. Daarbij gaat de huurder akkoord met algemene voorwaarden.

Tijdens de huurperiode dient de huurder zich aan de algemene voorwaarden te houden, waaronder de voorwaarden met betrekking tot omgang met het gehuurde materiaal, om beschadiging of vermissing ervan te voorkomen.

Aan het einde van huurperiode dient de huurder alle gehuurde artikelen op de overeengekomen dag en tijdstip te retourneren en alle verschuldigde kosten te voldoen, waaronder eventueel extra kosten voor beschadiging. Het restant van de borg wordt per ommegaande terugbetaald.

Na het voldoen van alle kosten en retourneren van alle artikelen wordt de overeenkomst ontbonden.