Algemene voorwaarden verhuur

Algemene voorwaarden FotoapparatuurVerhuur.nl

1. Reservering, huurperiode en documentatie
Een huurperiode bestaat uit een aantal door de huurder gereserveerde dagen. De huurder plaatst reservering via de website of in overleg telefonisch of via e-mail. Bij het reserveren zijn het invullen van uw contactgegevens verplicht, evenals een akkoordverklaring met de algemene voorwaarden. Bij het ophalen van gereserveerde artikelen dient men een kopie van een identiteitsbewijs af te geven. Enkel een Nederlands paspoort en een Nederlandse indentiteitskaart worden geaccepteerd. Reservering vervalt direct op het moment dat de huurder verzuimt op de aangegeven tijdstip producten te komen ophalen.

2. Huurovereenkomst, kosten en betaling
De reservering is van kracht nadat de huurder bij de reservering akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden. De geregistreerde huurder is volledig verantwoordelijk voor alle personen die vanwege zijn reservering in aanraking komen met de gehuurde artikelen. Onder de naam huurder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan de persoon op wiens naam de huurovereenkomst is opgemaakt. De huurder dient borgsom te voldoen bij het ophalen van het materiaal. De huurkosten worden achteraf betaald bij het terugbrengen van al het gehuurde materiaal en worden in mindering gebracht bij de borgsom. De kosten voor eventuele schade aan de gehuurde artikelen die ontstaan is tijdens de huurperiode worden op dat moment bij de huurkosten opgeteld. De verhuurde artikelen dienen altijd op de afgesproken dag vóór 12.00 uur weer ingeleverd te worden. Bij het niet nakomen hiervan wordt er een extra dag in rekening gebracht. Alle huurprijzen zijn inclusief 21% BTW.
 
3. Verhuurde artikelen
De ter beschikking gestelde apparatuur wordt volledig vermeld op de huurovereenkomst. Daar wordt ook de staat van alle artikelen vermeld, eventueel onder vermelding van eventuele afwijkingen. Wanneer de artikelen worden teruggebracht, worden ze aan de hand daarvan gecontroleerd. Alle apparatuur blijft te allen tijde eigendom van FotoapparatuurVerhuur.nl, volmacht label van Alista V.O.F. Indien de huurder na het einde van de huurperiode of na opzegging hiervan door FotoapparatuurVeruur.nl niet binnen twee weken voldoet aan teruggave van de betreffende zaken, zal bruikleennemer voor de betreffende zaken een factuur ontvangen welke per ommegaande dient te worden voldaan en waardoor deze zaken eigendom worden van huurder.

4. Aansprakelijkheid

De huurder van het fotomnateriaal is aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van al de ter beschikking gestelde apparatuur en gebruiksvoorwerpen. De huurder erkent, ook namens alle aanwezige personen vanwege zijn huurperiode, bij akkoord verklaring van deze algemene voorwaarden automatisch de aansprakelijkheid van het gehuurde en verklaart daarmee tevens te beschikken over alle informatie en vaardigheden om het gehuurde correct en professioneel te gebruiken en te onderhouden. De huurder dient vóór gebruik van de apparatuur deze te controleren op aanwezigheid en op beschadiging. Als bij die controle blijk is van beschadiging of vermissing, dient dit door de gebruiker vooraf gemeld te worden bij het personeel. Indien er vooraf geen vermissingen en/of beschadigingen door de huurder zijn geconstateerd, maar wel achteraf, na gebruik door die huurder, door de verhuurder worden vastgesteld, zullen de kosten voor vervanging, reparatie en/of schoonmaak voor rekening van de huurder komen. Zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder mogen de gehuurde artikelen niet aan derden worden uitgeleend of verhuurd.

5. Verzekering, beschadiging en vermissing
De huurder verklaart dmv akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, in het bezit te zijn van een deugdelijke WA verzekering. Beschadigingen en vermissingen dienen door huurder onmiddellijk aan verhuurder gemeld te worden. Beschadiging en vermissing dienen door de huurder vergoed te worden op basis van nieuwwaarde, ongeacht zijn polisvoorwaarden. Verlies en diefstal worden onmiddellijk aan de politie doorgegeven.

6. Andere bepalingen
Afwijken van punten 1 t/m 5 kan alleen in overleg met de verhuurder, FotoapparatuurVerhuur.nl. Alle afwijkingen van de initiële voorwaarden dienen schriftelijk te worden vastgelegd en door zowel de verhuurder als de huurder ondertekend.